สรรพนามประธาน | Les pronoms personnels sujets

Play Video

สรรพนามประธานหรือ “les pronoms personnels sujets” คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค ยกตัวอย่างเช่น ฉัน, เธอ, คุณ, พวกเรา เป็นต้น ซึ่งสรรพนามประธานในภาษาฝรั่งเศสจะถูกแบ่งเป็น 6 กลุ่มคือ

 1. je (ฉัน)
 2. tu (เธอ)
 3. il (เขาผู้ชาย) / elle (เขาผู้หญิง) / on (เรา, พวกเรา)
 4. nous (พวกเรา)
 5. vous (คุณ, พวกคุณ, พวกเธอ)
 6. ils (พวกเขาผู้ชาย, พวกเขา) / elles (พวกเขาผู้หญิง)

 

ในภาษาฝรั่งเศส เมื่อกริยาถูกนำมาใช้ กริยานั้นจะถูกเปลี่ยนรูปหรือ “ถูกผัน” ตามประธาน โดยจะถูกผันเป็น 6 รูปตาม 6 กลุ่มของสรรพนามประธาน ส่วนรูปแบบการผันนั้นจะขึ้นอยู่กับหน้าที่และกาล (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่และกาลของกริยา) ยกตัวอย่างเช่น กริยา “regarder” แปลว่า “ดู” เมื่อถูกนำมาใช้ในรูปปัจจุบันกาลที่กำลังเกิดขึ้นจริง “regarder” ก็จะถูกผันเป็น 6 รูป ตาม 6 กลุ่มของสรรพนามประธานคือ

 1. je regarde
 2. tu regardes
 3. il/elle/on regarde
 4. nous regardons
 5. vous regardez
 6. ils/elles regardent

 

สรรพนามประธานในภาษาฝรั่งเศสนั้นสำคัญมาก ๆ เราจะมาดูวิธีการใช้แต่ละตัวกัน 

L'utilisation des pronoms personnels sujets | การใช้สรรพนามประธาน

je : เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนที่ตัวเอง (เหมือนกับ I ในภาษาอังกฤษ)​ แปลเป็นไทยได้คือ ผม ฉัน ดิฉัน กระผม ข้าพเจ้า กู เรา ข้าพระพุทธเจ้า อาตมา หม่อมฉัน เกล้ากระหม่อม …

tu : เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนที่คนที่เรากำลังพูดด้วย (เหมือนกับ you ในภาษาอังกฤษ) แปลเป็นไทยคือ คุณ เธอ ใต้เท้า ท่าน ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ฝ่าพระบาท พระคุณเจ้า …

il : เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนคนที่ถูกพูดถึง (เหมือนกับ he หรือ it ในภาษาอังกฤษ) ซึ่ง il นั้นจะใช้แทนที่ได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งของที่เป็นเพศชาย (คำนามในภาษาฝรั่งเศสจะมีเพศ โดยจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง) แปลเป็นไทยคือ เขา, เขาผู้ชาย, มัน …

elle : เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนคนที่ถูกพูดถึง (เหมือนกับ she หรือ it ในภาษาอังกฤษ) ซึ่ง elle นั้นจะใช้แทนที่ได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งของที่เป็นเพศหญิง แปลเป็นไทยคือ เขา, เขาผู้หญิง, หล่อน, มัน …

on : จะมีได้ 2 ความหมายคือ ใช้สื่อถึง “เรา” รวม ๆ ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใคร (เหมือนกับ one ในภาษาอังกฤษ) หรือเป็นสรรพนามบุรษที่ 1 พหูพจน์ในภาษาพูด แปลเป็นไทยคือ พวกเรา 

nous : เป็นสรรพนามบุรษที่ 1 พหูพจน์ ใช้แทนพวกเรา (เหมือนกัน we ในภาษาอังกฤษ)

vous : เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 โดยสามารถแปลได้ 3 แบบคือ คุณ (1 คน), พวกคุณ (หลายคนแบบสุภาพ) และพวกเธอ ​(หลายคน)

ils : เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 พหูพจน์ ใช้แทนคนที่ถูกพูดถึงหลาย ๆ คน (เหมือนกับ they ในภาษาอังกฤษ) ซึ่ง ils นั้นจะใช้แทนที่ได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งของที่เป็นเพศชายพหูพจน์ หรือเป็นเพศชายและเพศหญิงรวมกัน (คำนามในภาษาฝรั่งเศสจะมีพจน์ โดยจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์) แปลเป็นไทยคือ พวกเขา, พวกเขาผู้ชาย, พวกมัน …

elles : เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 พหูพจน์ ใช้แทนคนที่ถูกพูดถึงหลาย ๆ คน (เหมือนกับ they ในภาษาอังกฤษ) ซึ่ง elles นั้นจะใช้แทนที่ได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งของที่เป็นเพศหญิงพหูพจน์ แปลเป็นไทยคือ พวกเขา, พวกเขาผู้หญิง, พวกหล่อน, พวกมัน …

สรรพนามประธานนั้นเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญในภาษาฝรั่งเศสเพราะเป็นสิ่งที่เราได้ใช้ในทุก ๆ วัน ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น เราจำเป็นต้องจำสรรพนามประธานทั้ง 6 กลุ่มให้ได้ 

ไวัพบกันใหม่บทความหน้า à la prochaine !

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

แตงโม

เรียนภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด

เพื่อประโยชน์และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทางเราจึงใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ที่นโยบายคุกกี้

เพื่อประโยชน์และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทางเราจึงใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ที่นโยบายคุกกี้