นโยบายคุกกี้ของบริษัท โคมิเนม จำกัด

  1. คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งอาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งาน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณที่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
  2. คุกกี้ที่บริษัท โคมิเนม จำกัดใช้งานประกอบด้วย คุกกี้ชั่วคราวเพื่อคงสถานะการเข้าสู่ระบบของคุณตลอดการเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของบริษัท โคมิเนม จำกัด
  3. บริษัท โคมิเนม จำกัดอาจใช้คุกกี้ถาวรหรือเว็บแคชเพื่อจดจําข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณเอาไว้ เช่น โจทย์ที่อ่านล่าสุด ผลลัพธ์การทําาโจทย์ ข้อมูลสําหรับเข้าสู่ระบบ สําหรับอํานวยความสะดวกในการใช้งานและการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการให้แก่ผู้ใช้
  4. บริษัท โคมิเนม จำกัดยังใช้คุกกี้ถาวรหรือพิกเซลแท็กเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ www.ohlalakabtangmo.com ของคุณ การเข้าเยี่ยมชมของคุณทําให้บริษัท โคมิเนม จำกัดสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ อีกทั้งปรับแต่งโฆษณาของบริษัท โคมิเนม จำกัด (ทั้งทางอีเมล บนเว็บไซต์ของบริษัท โคมิเนม จำกัด และบนเว็บไซต์อื่น ๆ ) ให้เป็นไปตามความสนใจของผู้ใช้งาน คุกกี้และพิกเซลแท็กเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณเข้าชมบนเว็บไซต์ของบริษัท โคมิเนม จำกัด