ขอเวลาซักนิด เขียนรีวิวให้โมนิดนึงนะคะ Merci !
5/5
ขอเวลาซักนิด เขียนรีวิวให้โมนิดนึงนะคะ Merci !
5/5

วีดีโอฟรีสำหรับ
หนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 1

วีดีโออธิบาย ฟรี ! ทุกหัวข้อสำหรับหนังสือเล่มนี้ ถูกเรียงไว้ให้ตามด้านล่างนี้นะคะ สำหรับท่านใดที่อยากเรียนแบบละเอียดมากขึ้น สามารถลงเรียนคอร์สออนไลน์กับโมได้เช่นกันค่ะ Merci beaucoup 😀

Leçon 1 Masculin et féminin des nationalités

A วิธีเปลี่ยนรูป nationalité จาก masculin เป็น féminin

Play Video

Leçon 2 Être au présent de l’indicatif

A Les pronoms personnels sujets

Play Video

B ผันกริยา Être บอก เป็น/อยู่/คือ ในรูปปัจจุบันกาล

Play Video

Leçon 3 Masculin et féminin des adjectifs et des noms de profession

A วิธีการเปลี่ยน adjectifs และ noms de profession จาก masculin เป็น féminin

Play Video
Play Video

B Les exceptions et les particularités

Play Video

Leçon 4 Singulier et pluriel des adjectifs

A วิธีการเปลี่ยน adjectifs จาก singulier เป็น pluriel

Play Video

Leçon 5 Les verbes en -ER au présent de l’indicatif

A ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -ER (รูปปกติ)

Play Video

B Les particularités

Play Video

C Les verbes pronominaux en -ER

Play Video

Leçon 6 L’interrogation et la négation simple

A L’interrogation simple

Play Video

Leçon 7 Singulier et pluriel des noms

A วิธีการเปลี่ยน noms จาก singulier เป็น pluriel

Play Video

Leçon 8 Masculin et féminin des noms

A Nom masculin

Play Video

B Nom féminin

Play Video

C Les articles

Play Video

Leçon 9 Les prépositions « à » et « de » devant les articles définis

A « à » + article défini

Play Video

B « de » + article défini

Play Video

Leçon 10 Les possessifs

A Les possessifs

Play Video

Leçon 11 Les démonstratifs

A Les démonstratifs

Play Video

Leçon 12 Avoir au présent de l’indicatif

A ผัน verbe avoir ในรูปปัจจุบันกาล ใช้บอกว่า “มี” และบอกอายุ

Play Video

B Place de l’adjectif

Play Video

C ใช้ verbe avoir บอกลักษณะภายนอก, ความเจ็บปวด, และความขาด

Play Video

D L’interrogation avec le verbe avoir

Play Video

Leçon 13 Localisation

A en / au / aux / à + ประเทศและเมือง

Play Video

B de / chez / près de / loin de

Play Video

C ข้างหน้า, ข้างหลัง, ข้างบน, ข้างล่าง, ข้างใน และข้างนอก

Play Video

D บอกตำแหน่งอื่นๆ

Play Video

Leçon 14 « Il y a + nom »

A รูปประโยค « Il y a »

Play Video

Leçon 15 Qui est-ce ? & Qu’est-ce que c’est ?

A c’est & ce sont & B Qui est-ce ? & Qu’est-ce que c’est ?

Play Video

C c’est + adjectif masculin

Play Video

D c’est กับ ce sont และ il/elle est กับ ils/elles sont

Play Video

Leçon 16 Les nombres

A Les nombres

Play Video
Play Video
Play Video

B Les nombres ordinaux

Play Video

Leçon 17 L’heure

A L’heure

Play Video

Leçon 18 La météo

A La météo

Play Video