คำศัพท์ฝรั่งเศส : ห้องเรียน | La salle de classe

cahier (nm.) สมุุดจด
cartable (nm.) กระเป๋านักเรียน
chaise (nf.) เก้าอี้
classeur (nm.) แฟ้ม
crayon (nm.) ดินสอ
dictionnaire (nm.) พจนานุกรม
élève (n.) นักเรียน
exercice (nm.) แบบฝึกหัด
fenêtre (nf.) หน้าต่าง
feuille de papier (nf.) แผ่นกระดาษ
gomme (nf.) ยางลบ
lampe (nf.) โคมไฟ
les devoirs (nm. pl.) การบ้าน
livre (nm.) หนังสือ
mur (nm.) ผนัง
ordinateur (nm.) คอมพิวเตอร์
porte (nf.) ประตู
professeur, professeur(e) (n.) ครู,อาจารย์
sac à dos (nm.) กระเป๋าเป้สะพายหลัง
salle de classe (nf.) ห้องเรียน
stylo (nm.) ปากกา
table (nf.) โต๊ะ
tableau (nm.) กระดาน,ตาราง,ภาพวาดศิลปะ
télévision (nf.) โทรทัศน์
trousse (nf.) ถุงดินสอปากกา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

แตงโม

เรียนภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด