คำศัพท์ฝรั่งเศส : ที่โรงเรียน | À l’école

avoir de bonnes notes (v.) มีเกรดที่ดี
collège (nm.) วิทยาลัย
collégien, collégienne (n.) นักเรียนมัธยมต้น
contrôle continu (nm.) การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
cours (nm.) คลาสเรียน
devoir (nm.) การบ้าน
échec scolaire (nm.) ความล้มเหลวทางวิชาการ (โดยทั่วไป)
école primaire (nf.) โรงเรียนประถม
écolier, écolière (n.) เด็กนักเรียน
élève, élève (n.) นักเรียน
enseignant, enseignante (n.) ผู้สอน
enseignement (nm.) การสอน
étudiant, étudiante (n.) นักเรียน
étudier (v.) เรียน,ศึกษา
examen (nm.) การสอบ
frais de scolarité (nm.) ค่าเล่าเรียน
lycée (nm.) มัธยมปลาย
lycéen, lycéenne (n.) นักเรียนมัธยมปลาย
matière (nf.) วิชา
professeur, professeur(e) (n.) ครู,อาจารย์
réussite scolaire (nf.) ความสำเร็จด้านวิชาการ
système scolaire (nm.) ระบบโรงเรียน
université (nf.) มหาวิทยาลัย
vacances d’été (nf. pl.) วันหยุดฤดูร้อน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

แตงโม

เรียนภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด

เพื่อประโยชน์และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทางเราจึงใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ที่นโยบายคุกกี้

เพื่อประโยชน์และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทางเราจึงใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ที่นโยบายคุกกี้