ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A2 เล่ม 1

เรียนภาษาฝรั่งเศสระดับ A1 จบแล้ว มาต่อยอดกันต่อกับระดับ A2 กันค่ะ สำหรับหนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมเนื้อหาไวยากรณ์ประมาณครึ่งนึงของระดับ A2 นะคะ (เล่มถัดไป (ครอบคลุมอีกครึ่งนึง) โมกำลังเขียนอยู่ค่ะ)

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย

ราคา
470฿
172 หน้า
17.1 x 25 x 1 CM
0.34 KG
แนะนำหนังสือและสารบัญ
Leçon 1 Le nom | คำนาม
A Masculin et féminin des noms de choses
B Masculin et féminin des noms de personnes
C Masculin et féminin des noms d’animaux
D Singulier et pluriel des noms

Leçon 2 L’adjectif | คำคุณศัพท์
A Masculin et féminin des adjectifs
B Les exceptions et les particularités
C Singulier et pluriel des adjectifs
D L’accord des adjectifs
E La place des adjectifs

Leçon 3 Le verbe « être » | กริยา être
A Le verbe « être » au présent de l’indicatif
B L’utilisation du verbe « être »

Leçon 4 La négation simple | การปฏิเสธพื้นฐาน
A La négation « ne…..pas »
B L’interrogation simple

Leçon 5 Les articles | คำหน้าคำนาม
A Les articles indéfinis : un, une, des
B Les articles définis : le, la, l’, les
C Les articles partitifs : du, de la, de l’, des
D Les différences entre les articles indéfinis, définis et partitifs
E Les articles contractés
F L’absence d’article

Leçon 6 Les possessifs | คำแสดงความเป็นเจ้าของ
A Les adjectifs possessifs
B Les pronoms possessifs

Leçon 7 Les démonstratifs | คำบ่งชี้
A Les adjectifs démonstratifs
B Les pronoms démonstratifs

Leçon 8 Les indéfinis | คำไม่เฉพาะเจาะจง
A Les adjectifs indéfinis
B Les pronoms indéfinis
C Les pronoms indéfinis

Leçon 9 Le verbe « avoir » | กริยา avoir
A Le verbe « avoir » au présent de l’indicatif
B L’utilisation du verbe « avoir »
C La négation avec le verbe « avoir »

Leçon 10 « c’est », « il est » et « il y a » | การใช้ “c’est”, “il est” และ “il y a”
A การใช้ “c’est” และ “ce sont”
B การใช้ “il/elle est” และ “ils/elles sont”
C การใช้ “il y a”

Leçon 11 Les nombres | ตัวเลข
A Les nombres cardinaux
B Les nombres ordinaux
C Chiffre, numéro et nombre

Leçon 12 La quantité | จำนวน
A La quantité indéterminée
B Les adverbes de quantité
C Les mesures
D La quantité nulle

Leçon 13 Les verbes en -ER au présent de l’indicatif
A Les verbes en -ER au présent de l’indicatif
B Les cas particuliers

Leçon 14 Le verbe « aller » | กริยา aller
A Le verbe « aller » au présent de l’indicatif
B « aller » + préposition + lieu
C préposition + transport

Leçon 15 Les pronoms « en » et « y » | คำสรรพนาม “en” และ “y”
A Le pronom « en »
B Le pronom « y »

Leçon 16 Le comparatif et le superlatif | การเปรียบเทียบและขั้นที่สุด
A Le comparatif
B Le superlatif
C Les cas particuliers

Leçon 17 Le verbe « faire » | กริยา faire
A Le verbe « faire » au présent de l’indicatif et l’utilisation du verbe « faire »

Leçon 18 Les verbes en -IR au présent de l’indicatif
A Les verbes en -IR au présent de l’indicatif
B Les verbes en -IR du 3e groupe au présent de l’indicatif

Leçon 19 Les verbes du 3e groupe au présent de l’indicatif
A Les verbes en -DRE au présent de l’indicatif
B Les verbes en -IRE au présent de l’indicatif
C Les verbes en -OIR et -OIRE au présent de l’indicatif
D Les verbes en -TRE au présent de l’indicatif

Leçon 20 Les verbes pronominaux | กริยาใช้ร่วมกับสรรพนามประกอบ
A Les verbes pronominaux au présent de l’indicatif
B Les verbes pronominaux réfléchis, réciproques et passifs

Leçon 21 Le présent progressif et le passé récent | ปัจจุบันกาลที่กำลังเกิดขึ้นและอดีตที่เพิ่งจะเสร็จสิ้น
A Le présent progressif
B Le passé récent

ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A2 เล่ม 1

เรียนภาษาฝรั่งเศสระดับ A1 จบแล้ว มาต่อยอดกันต่อกับระดับ A2 กันค่ะ สำหรับหนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมเนื้อหาไวยากรณ์ประมาณครึ่งนึงของระดับ A2 นะคะ (เล่มถัดไป (ครอบคลุมอีกครึ่งนึง) โมกำลังเขียนอยู่ค่ะ)

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย

ราคา
470฿
172 หน้า
17.1 x 25 x 1 CM
0.34 KG
แนะนำหนังสือและสารบัญ
Leçon 1 Le nom | คำนาม
A Masculin et féminin des noms de choses
B Masculin et féminin des noms de personnes
C Masculin et féminin des noms d’animaux
D Singulier et pluriel des noms

Leçon 2 L’adjectif | คำคุณศัพท์
A Masculin et féminin des adjectifs
B Les exceptions et les particularités
C Singulier et pluriel des adjectifs
D L’accord des adjectifs
E La place des adjectifs

Leçon 3 Le verbe « être » | กริยา être
A Le verbe « être » au présent de l’indicatif
B L’utilisation du verbe « être »

Leçon 4 La négation simple | การปฏิเสธพื้นฐาน
A La négation « ne…..pas »
B L’interrogation simple

Leçon 5 Les articles | คำหน้าคำนาม
A Les articles indéfinis : un, une, des
B Les articles définis : le, la, l’, les
C Les articles partitifs : du, de la, de l’, des
D Les différences entre les articles indéfinis, définis et partitifs
E Les articles contractés
F L’absence d’article

Leçon 6 Les possessifs | คำแสดงความเป็นเจ้าของ
A Les adjectifs possessifs
B Les pronoms possessifs

Leçon 7 Les démonstratifs | คำบ่งชี้
A Les adjectifs démonstratifs
B Les pronoms démonstratifs

Leçon 8 Les indéfinis | คำไม่เฉพาะเจาะจง
A Les adjectifs indéfinis
B Les pronoms indéfinis
C Les pronoms indéfinis

Leçon 9 Le verbe « avoir » | กริยา avoir
A Le verbe « avoir » au présent de l’indicatif
B L’utilisation du verbe « avoir »
C La négation avec le verbe « avoir »

Leçon 10 « c’est », « il est » et « il y a » | การใช้ “c’est”, “il est” และ “il y a”
A การใช้ “c’est” และ “ce sont”
B การใช้ “il/elle est” และ “ils/elles sont”
C การใช้ “il y a”

Leçon 11 Les nombres | ตัวเลข
A Les nombres cardinaux
B Les nombres ordinaux
C Chiffre, numéro et nombre

Leçon 12 La quantité | จำนวน
A La quantité indéterminée
B Les adverbes de quantité
C Les mesures
D La quantité nulle

Leçon 13 Les verbes en -ER au présent de l’indicatif
A Les verbes en -ER au présent de l’indicatif
B Les cas particuliers

Leçon 14 Le verbe « aller » | กริยา aller
A Le verbe « aller » au présent de l’indicatif
B « aller » + préposition + lieu
C préposition + transport

Leçon 15 Les pronoms « en » et « y » | คำสรรพนาม “en” และ “y”
A Le pronom « en »
B Le pronom « y »

Leçon 16 Le comparatif et le superlatif | การเปรียบเทียบและขั้นที่สุด
A Le comparatif
B Le superlatif
C Les cas particuliers

Leçon 17 Le verbe « faire » | กริยา faire
A Le verbe « faire » au présent de l’indicatif et l’utilisation du verbe « faire »

Leçon 18 Les verbes en -IR au présent de l’indicatif
A Les verbes en -IR au présent de l’indicatif
B Les verbes en -IR du 3e groupe au présent de l’indicatif

Leçon 19 Les verbes du 3e groupe au présent de l’indicatif
A Les verbes en -DRE au présent de l’indicatif
B Les verbes en -IRE au présent de l’indicatif
C Les verbes en -OIR et -OIRE au présent de l’indicatif
D Les verbes en -TRE au présent de l’indicatif

Leçon 20 Les verbes pronominaux | กริยาใช้ร่วมกับสรรพนามประกอบ
A Les verbes pronominaux au présent de l’indicatif
B Les verbes pronominaux réfléchis, réciproques et passifs

Leçon 21 Le présent progressif et le passé récent | ปัจจุบันกาลที่กำลังเกิดขึ้นและอดีตที่เพิ่งจะเสร็จสิ้น
A Le présent progressif
B Le passé récent

มีวางจำหน่าย ณ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
หรือสามารถสั่งซื้นออนไลน์ได้ที่

มีวางจำหน่าย ณ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
หรือสามารถสั่งซื้นออนไลน์ได้ที่

ประวัติครูแตงโม

วจนธร ตันติธารทอง (Oh là là ! กับแตงโม)

 • สไตล์การสอนภาษาฝรั่งเศสที่เข้าใจได้ง่าย ตามสโลแกน ภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด
 • ผู้เขียนหนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 1 และเล่ม 2 (วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ)
 • ปริญญาโทจากมหาลัยชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส (Top 5 ของสาขา) โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นภาษาฝรั่งเศส
 • นักเรียนทุนปริญญาโท Franco-Thai Scholarship
 • ประสบการณ์การทำงานกับคนฝรั่งเศส ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
 • เจ้าของ Facebook page โอ้ลาล้ากับแตงโม (ohlalakabtangmo) 
 • เจ้าของ YouTube ช่อง ohlalakabtangmo

ประวัติครูแตงโม

วจนธร ตันติธารทอง (Oh là là ! กับแตงโม)

 • สไตล์การสอนภาษาฝรั่งเศสที่เข้าใจได้ง่าย ตามสโลแกน ภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด
 • ผู้เขียนหนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 1 และเล่ม 2 (วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ)
 • ปริญญาโทจากมหาลัยชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส (Top 5 ของสาขา) โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นภาษาฝรั่งเศส
 • นักเรียนทุนปริญญาโท Franco-Thai Scholarship
 • ประสบการณ์การทำงานกับคนฝรั่งเศส ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
 • เจ้าของ Facebook page โอ้ลาล้ากับแตงโม (ohlalakabtangmo) 
 • เจ้าของ YouTube ช่อง ohlalakabtangmo

ขอบคุณผู้เรียนทุกท่านสนับสนุนทุกสื่อการสอนภาษาฝรั่งเศสของโมนะคะ