ผันกริยาภาษาฝรั่งเศส

อธิบายวิธีการผันและใช้กริยาทุก modes ทุก temps ในภาษาฝรั่งเศส

กริยาในภาษาฝรั่งเศส...

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย

ราคา
630฿
446 หน้า
19.8 x 25 x 2 CM
0.81 KG
แนะนำหนังสือและสารบัญ
Play Video

Partie I Mode indicatif        
1 Le présent de l’indicatif des verbes du 1er groupe | การผันกริยากลุ่มที่ 1 ในรูปปัจจุบันกาล

2 Le présent de l’indicatif des verbes du 2e groupe | การผันกริยากลุ่มที่ ๒ ในรูปปัจจุบันกาล

3 Le présent de l’indicatif des verbes du 3e groupe | การผันกริยากลุ่มที่ ๓ ในรูปปัจจุบันกาล

4 Le présent de l’indicatif des verbes pronominaux | การผันกริยาใช้ร่วมกับสรรพนามประกอบรูปปัจจุบันกาล

5 Le passé composé | อดีตกาลทั่วไป

6 L’imparfait | อดีตกาลเกิดขึ้นเป็นประจำหรือต่อเนื่อง

7 Le plus-que-parfait | อดีตของอดีต

8 Le passé simple et le passé antérieur | อดีตกาลธรรมดาและอดีตของอดีตในงานวรรณกรรม

9 Le futur proche | อนาคตอันใกล้

10 Le futur simple | อนาคตธรรมดา

11 Le futur antérieur | อดีตของอนาคต

Partie II Mode conditionnel

12 Le conditionnel | ประโยคภายใต้เงื่อนไข

Partie III Mode subjonctif

13 Le subjonctif | ประโยคเสริมที่ไม่เป็นจริง

Partie IV Mode impératif

14 L’impératif | ประโยคคำสั่ง

Partie V Mode infinitif

15 L’infinitif | กริยารูปไม่ผัน

Partie VI Mode participe

16 Le participe passé | กริยารูป participe passé

17 Le participe présent | กริยารูป participe présent

ผันกริยาภาษาฝรั่งเศส

อธิบายวิธีการผันและใช้กริยาทุก modes ทุก temps ในภาษาฝรั่งเศส

กริยาในภาษาฝรั่งเศส...

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย

ราคา
630฿
446 หน้า
19.8 x 25 x 2 CM
0.81 KG
แนะนำหนังสือและสารบัญ
Play Video

Partie I Mode indicatif        
1 Le présent de l’indicatif des verbes du 1er groupe | การผันกริยากลุ่มที่ 1 ในรูปปัจจุบันกาล

2 Le présent de l’indicatif des verbes du 2e groupe | การผันกริยากลุ่มที่ ๒ ในรูปปัจจุบันกาล

3 Le présent de l’indicatif des verbes du 3e groupe | การผันกริยากลุ่มที่ ๓ ในรูปปัจจุบันกาล

4 Le présent de l’indicatif des verbes pronominaux | การผันกริยาใช้ร่วมกับสรรพนามประกอบรูปปัจจุบันกาล

5 Le passé composé | อดีตกาลทั่วไป

6 L’imparfait | อดีตกาลเกิดขึ้นเป็นประจำหรือต่อเนื่อง

7 Le plus-que-parfait | อดีตของอดีต

8 Le passé simple et le passé antérieur | อดีตกาลธรรมดาและอดีตของอดีตในงานวรรณกรรม

9 Le futur proche | อนาคตอันใกล้

10 Le futur simple | อนาคตธรรมดา

11 Le futur antérieur | อดีตของอนาคต

Partie II Mode conditionnel

12 Le conditionnel | ประโยคภายใต้เงื่อนไข

Partie III Mode subjonctif

13 Le subjonctif | ประโยคเสริมที่ไม่เป็นจริง

Partie IV Mode impératif

14 L’impératif | ประโยคคำสั่ง

Partie V Mode infinitif

15 L’infinitif | กริยารูปไม่ผัน

Partie VI Mode participe

16 Le participe passé | กริยารูป participe passé

17 Le participe présent | กริยารูป participe présent

มีวางจำหน่าย ณ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
หรือสามารถสั่งซื้นออนไลน์ได้ที่
มีวางจำหน่าย ณ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
หรือสามารถสั่งซื้นออนไลน์ได้ที่

ประวัติครูแตงโม

วจนธร ตันติธารทอง (Oh là là ! กับแตงโม)

 • สไตล์การสอนภาษาฝรั่งเศสที่เข้าใจได้ง่าย ตามสโลแกน ภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด
 • ผู้เขียนหนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 1 และเล่ม 2 (วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ)
 • ปริญญาโทจากมหาลัยชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส (Top 5 ของสาขา) โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นภาษาฝรั่งเศส
 • นักเรียนทุนปริญญาโท Franco-Thai Scholarship
 • ประสบการณ์การทำงานกับคนฝรั่งเศส ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
 • เจ้าของ Facebook page โอ้ลาล้ากับแตงโม (ohlalakabtangmo) 
 • เจ้าของ YouTube ช่อง ohlalakabtangmo

ประวัติครูแตงโม

วจนธร ตันติธารทอง (Oh là là ! กับแตงโม)

 • สไตล์การสอนภาษาฝรั่งเศสที่เข้าใจได้ง่าย ตามสโลแกน ภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด
 • ผู้เขียนหนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 1 และเล่ม 2 (วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ)
 • ปริญญาโทจากมหาลัยชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส (Top 5 ของสาขา) โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นภาษาฝรั่งเศส
 • นักเรียนทุนปริญญาโท Franco-Thai Scholarship
 • ประสบการณ์การทำงานกับคนฝรั่งเศส ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
 • เจ้าของ Facebook page โอ้ลาล้ากับแตงโม (ohlalakabtangmo) 
 • เจ้าของ YouTube ช่อง ohlalakabtangmo

ขอบคุณผู้เรียนทุกท่านสนับสนุนทุกสื่อการสอนภาษาฝรั่งเศสของโมนะคะ